کارگاه آموزشی پروژه انقلاب

ثبت نام و شرکت در کارگاه آموزشی پروژه انقلاب رایگان و یا با شهریه

کارگاه های آموزشی پروژه انقلاب

پژوهشگران گرامی می توانند برای شرکت در کارگاه های آموزشی پروژه انقلاب با موسسه تماس حاصل کنید.

ثبت نام در کارگاه آموزشی پروژه انقلاب

موسسه پارس کارگاه های یک روزه یا دو روزه با هدف اشنایی شرکت کنندگان با نحوه نگارش و تهیه و تدوین پروژه انقلاب برگزار می نماید. اگر شما هم مایل هستید در یکی از این دوره های تخصصی شرکت نمایید می توانید گزینه ثبت نام در کارگاه آموزشی پروژه انقلاب را انتخاب نمایید و یا با دفتر موسسه تماس حاصل نمایید همچنین اگر موسسه ما با دانشگاه شما طرف قرار داد باشد، این دوره ها را در دانشگاه شما برگزار می نماید می توانید پیگیری ثبت نام در کارگاه اموزشی پروژه انقلاب در دانشگاه خودتان باشید تا بتوانید راحت تر و سریعتر در این همایشها شرکت کنید و اطلاعات بیشتری نیز به دست بیاورید ضمن اینکه هزینه کمتری پرداخت کنید


دوره ها و کارگاه های آموزشی پروژه انقلاب با توجه به اهمیت نقش آموزش مهارتها در بهبود کیفیت عملکرد آموزشی و پژوهشی

پژوهشگران گرامی می توانند برای شرکت در کارگاه های آموزشی پروژه انقلاب با موسسه تماس حاصل کنید.

برای شرکت در این کلاس ابتدا ثبت نام در کارگاه آموزشی پروژه انقلاب را تکمیل نمایید

موسسه پارس کارگاه های یک روزه یا دو روزه با هدف اشنایی شرکت کنندگان با نحوه نگارش و تهیه و تدوین پروژه انقلاب برگزار می نماید. اگر شما هم مایل هستید در یکی از این دوره های تخصصی شرکت نمایید می توانید گزینه ثبت نام در کارگاه آموزشی پروژه انقلاب را انتخاب نمایید و یا با دفتر موسسه تماس حاصل نمایید همچنین اگر موسسه ما با دانشگاه شما طرف قرار داد باشد، این دوره ها را در دانشگاه شما برگزار می نماید می توانید پیگیری ثبت نام در کارگاه اموزشی پروژه انقلاب در دانشگاه خودتان باشید تا بتوانید راحت تر و سریعتر در این همایشها شرکت کنید و اطلاعات بیشتری نیز به دست بیاورید ضمن اینکه هزینه کمتری پرداخت کنید

khat khat